Сила во тешки времиња

мир која светот не може да даде

добредојде

Вести

23. September 2014

Двата апостоли на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни ги посетија верниците во седум европски земји во периодот од 6 до 14 септември 2014 година. Старешината М.

08. September 2014

На 9 септември 2014 година од 19:00 до 21:00 часот (централно европско време) жените на возраст од 8 години и постари ќе се соберат низ цела Европа за да примат пораки на љубов и в

01. September 2014

Бројни историски документи кои зборуваат за богатото културолошко минато на Босна и Херцеговина ќе бидат архивирани и сочувани за идните генерации. Балканските експерти од Фондациј

Преглед на вестите