ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Internationale Websites der Kirche

Интернет страница за одредена земја

Линкови кон службените интернет страници на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни ширум светот.

 

Семејство

Пронајдете други линкови кон темите „Куќна семејна вечер“, „Јакнење на семејството“ и „Дом и семејство:  образование“.

 

Familysearch

На генеалошката интернет страница на Црквата, www.familysearch.org, можете да ги побарате Вашите предци.  Исто така, достапна е и помош при истражување на семејната историја. 


Haushaltsf?hrung

Мудро живеење

Интернет страницата providentliving.org нуди информации за теми како што се домаќинството, образованието и трајното образование, здравјето, како и материјали за црковните водачи. 

 

 

Ausbildungsm?glichkeiten

Образовни можности - BEsmart.com

Информации за образование на млади.

 

 

 

Храмови во светот

Научете за храмовите на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни. 

 

 

Kirchengeschichte

Историја на Црквата

Научете повеќе за историјата на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни на оваа посебна интернет страница за црковната историја.

 

 

Kirchenmusik

Црковна музика

Послушајте ја црковната музика преку интернет и преземете црковни песни.

 

 

Хор Мормонски табернакул (англиски)

Интернет страница на светски познатиот хор Табернакул на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни.