Дополнителни информации за семејствата

?ffnet einen externen Link in einem neuen FensterКуќна семејна вечер (англиски)

Куќната семејна вечер е време посебно испланирано секоја седмица за да ги собере членовите на семејството, да ја зајакне нивната меѓусебна љубов и почит, да им се помогне да се приближат кон својот Отец на небесата и да живеат праведно. Повеќе за тоа можете да научите на интернет страницата Family Home Evening (на англиски).

?ffnet einen externen Link in einem neuen FensterЈакнење на семејството (англиски)

На оваа интернет страница можете да најдете информации за тоа како можете да го зајакнете вашето семејство и да изградите подобар однос со вашите деца.

?ffnet einen externen Link in einem neuen FensterБрак и семејство: Образование (англиски)

Образованието во рамките на семејството е многу важно. На оваа интернет страница ќе најдете опис на разни образовни програми и факултети на Црквата.