МИСИОНЕРСКА РАБОТА И РАСТ

Посветеноста кон мисионерството на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни е една од најпознатите карактеристики на оваа вера ширум светот.   Програмата се базира на библискиот модел на испраќање на мисионери двајца по двајца.   Повеќе од 61.600 светии на последниот ден сега служат мисија во 162 земји и територии, со користење на преводи на Мормоновата книгата на повеќе од 91 јазик.
 
Повеќе од 700 мисионери служат во Германија, меѓу кои многу од земјите низ целиот свет.  Постојат четири мисии на Црквата во Германија, со канцеларии лоцирани во Берлин, Хамбург, Франкфурт и Минхен.
 
Повеќето од мисионерите на Црквата се млади мажи и жени на возраст меѓу 19 и 23 години, иако значителен број на постари парови, исто така, служат мисија.   Мисионерите се повикани да служат за период од 18 месеци до две години, на свој трошок. 

Потенцијалните мисионери може да бидат повикани да служат насекаде во светот и често треба да учат друг јазик.   Освен, можеби, двомесечно јазично образование во центарот за обука, мисионерите добиваат мала формална обука пред заминување на мисија.   Нивното знаење доаѓа, во повеќето случаи, од обуката во домот и од личната посветеност развиена во текот на годините. 

За време на мисијата, мисионерите подучуваат и од Библијата и од Мормоновата книга - уште едно сведоштво за Исус Христос.  Членовите на Црквата понекогаш се нарекуваат „мормони“ поради нивните верувања и прифаќањето на втората книга со Свети писма, која се смета како придружник на Библијата. 

Иако мисионери ќе подучуваат било кого кој искрено сака да слуша, тие претпочитаат да подучуваат членови на семејството заедно, бидејќи во рамките на семејството подучувањата и принципите на светиите од подоцнежните дни најдобро се прикажани.