ЖИВИ ПРОРОЦИ

Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни е водена преку објава на жив пророк кој го прима Божјиот збор, исто како што Мојсеј, Аврам, Петар и другите пророци го примале во древните времиња.   (Амос 3:7).

На луѓето им треба Божјото водство во светот кој понекогаш е збунувачки. Бог ги сака своите деца и затоа продолжува да испраќа пророци.  Џозеф Смит (1805-1844) беше првиот пророк во современото време.

Денес, Томас С. Монсон е избран Божји пророк и сегашен претседател на Црквата.

 

Повеќе за „Живите пророци“