СЕМЕЈСТВО И ХРАМОВИ

Семејство

Семејството е централната единица во Божјиот план за вечната судбина на Неговите деца.  Семејните врски не мора да завршат со смртта, туку можат да опстојат за сета вечност.  

Храмови

За членовите на Црквата на Исус Христос, храмот е Господов дом.  Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни гради храмови за да им овозможи на луѓето да ги добијат спасоносните обреди кои ќе им дадат поддршка во овој живот и ќе ги подготват за животот по смртта.

 

Familienforschung_Genealogie

Семејна историја

Членовите на Црквата на Исус Христос на светиите од подоцнежните дни извршуваат опсежно истражување на семејната историја.  Од таа причина, Црквата ја одржува најголемата архива во светот за семејна историја и генеалогија.